ASP.NET Veri Tabanından Direk Excele Aktarma

Veri tabanı üzerinden sorgu yaptığınız tabloları direk excele aktara bilirsiniz.

Code : 

 1. protected void btn_excel_Click(object sender, EventArgs e)
 2.         {
 3.             string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["veritabani"].ConnectionString;

 4.             using (MySqlConnection con = new MySqlConnection(constr))
 5.             {
 6.                 using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT .............. Sorgu cümleciğiniz"))
 7.                 {
 8.                     using (MySqlDataAdapter sda = new MySqlDataAdapter())
 9.                     {
 10.                         cmd.Connection = con;
 11.                         sda.SelectCommand = cmd;
 12.                         using (DataTable dt = new DataTable())
 13.                         {
 14.                             sda.Fill(dt);
 15.                             using (XLWorkbook wb = new XLWorkbook())
 16.                             {
 17.                                 wb.Worksheets.Add(dt, "ExceldeSutunAdı");
 18.                                 Response.Clear();
 19.                                 Response.Buffer = true;
 20.                                 Response.Charset = "";
 21.                                 Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet";
 22.                                 Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename="+ilcedrop .SelectedItem.Text +" TabloAdı.xlsx");
 23.                                 using (MemoryStream MyMemoryStream = new MemoryStream())
 24.                                 {
 25.                                     wb.SaveAs(MyMemoryStream);
 26.                                     MyMemoryStream.WriteTo(Response.OutputStream);
 27.                                     Response.Flush();
 28.                                     Response.End();
 29.                                 }
 30.                             }
 31.                         }
 32.                     }
 33.                 }
 34.             }
 35.         }

İşinize yaraması dileğimle beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın


İlgili Makaleler

Üye Yorumları

Bu Makaleye Henuz Yorum Yapılmamıştır

Yorum Yaz