İç İçe Repeater Çalıştırma

Kendi Projemde menüleri iç içe repetar ile olusturdum.

Html Bölümü

 1. <asp:Repeater ID="AnaMenuRpt" runat="server" OnItemDataBound="AnaMenuRpt_ItemDataBound">
 2.                                 <ItemTemplate>
 3.                                     <li class="dropdown">
 4.                                         <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AnaMenu")%></a>
 5.                                         <ul class="dropdown-menu">
 6.                                             <asp:Repeater ID="AltMenuRpt" runat="server">
 7.                                                 <ItemTemplate>
 8.                                                     <li><a href="Makaleler.aspx?KategoriIdNo=<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KatId")%>&KategoriAdi=<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AltMenu")%>"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AltMenu")%></a></li>
 9.                                                 </ItemTemplate>
 10.                                             </asp:Repeater>
 11.                                         </ul>
 12.                                     </li>
 13.                                 </ItemTemplate>
 14.   </asp:Repeater>

   Code Bölümü

 1.    
 2.  public partial class anasayfa : System.Web.UI.MasterPage
 3.     {
 4.         MySqlConnection VeriTabaniBaglanti = new MySqlConnection(System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings["veritabani"].ConnectionString);
 5.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 6.         {
 7.             if(!IsPostBack )
 8.             {
 9.                 AnaMenu_Getir();
 10.                 Katagori_Getir();
 11.             }
 12.         }
 13.         private static DataTable Data(string query, MySqlConnection veriTabaniBaglanti)
 14.         {
 15.             string strConnString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["veritabani"].ConnectionString;
 16.             using (MySqlConnection con = new MySqlConnection(strConnString))
 17.             {
 18.                 using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand())
 19.                 {
 20.                     cmd.CommandText = query;
 21.                     using (MySqlDataAdapter sda = new MySqlDataAdapter())
 22.                     {
 23.                         cmd.Connection = con;
 24.                         sda.SelectCommand = cmd;
 25.                         using (DataSet ds = new DataSet())
 26.                         {
 27.                             DataTable dt = new DataTable();
 28.                             sda.Fill(dt);
 29.                             return dt;
 30.                         }
 31.                     }
 32.                 }
 33.             }
 34.         }
 35.         void Katagori_Getir()
 36.         {
 37.             KatagoriRpt.DataSource = Data("select * from anamenu", VeriTabaniBaglanti);
 38.             KatagoriRpt.DataBind();
 39.             VeriTabaniBaglanti.Close();
 40.         }
 41.         void AnaMenu_Getir()
 42.         {
 43.             AnaMenuRpt.DataSource = Data("select * from anamenu", VeriTabaniBaglanti);
 44.             AnaMenuRpt.DataBind();
 45.             VeriTabaniBaglanti.Close();
 46.         }

 47.         protected void AnaMenuRpt_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
 48.         {
 49.             Repeater AltMenu = (Repeater)e.Item.FindControl("AltMenuRpt");
 50.             string MenuId = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "AnaMenuId").ToString();
 51.             AltMenu.DataSource = Data("select * from altmenu where AnaMenuId='" + MenuId + "' ", VeriTabaniBaglanti);
 52.             AltMenu.DataBind();
 53.             VeriTabaniBaglanti.Close();
 54.         }
 55.     }         

İşinize yaraması dileğimle beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.


İlgili Makaleler

Üye Yorumları

Bu Makaleye Henuz Yorum Yapılmamıştır

Yorum Yaz