ASP.NET Mail Gönderme

Projelerinizde hata mail bölümü oluşturarak hataları kendinize kendinize mail attırabilirsiniz.

Code:

 1. using System.Net.Mail;
 2. using System.Net;

-------------------------------------------------

 1.  string mesajIcerik = "";//mesaj içeriği HTML ile biçimlendirilebilir
 2.                 mesajIcerik += "<b>Hata Sayfası : </b>" + page_name + "<br/><br/>";
 3.                 mesajIcerik += "<b>Hata Kodu :  </b>" + Session["hata"].ToString() + "<br/><br/>";               
 4.                 MailMessage msg = new MailMessage();

 5.                 msg.From = new MailAddress("iletisim@mehmetcelik.net");
 6.                 msg.IsBodyHtml = true;
 7.                 msg.To.Add("iletisim@mehmetcelik.net");
 8.                 msg.Subject = "Sistem Hatası";
 9.                 msg.Body = mesajIcerik;

 10.                 // Host ve Port Gereklidir!
 11.                 SmtpClient smtp = new SmtpClient();
 12.                 // Güvenli bağlantı gerektiğinden kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
 13.                 NetworkCredential AccountInfo = new NetworkCredential("iletisim@mehmetcelik.net", "Şifreniz");
 14.                 smtp.Port = 587;
 15.                 smtp.Host = "mehmetcelik.net";
 16.                 smtp.EnableSsl = false;
 17.                 smtp.UseDefaultCredentials = true;
 18.                 smtp.Credentials = AccountInfo;
 19.                 smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
 20.                 smtp.Send(msg);

İşinize yaraması dileğimle beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.


İlgili Makaleler

Üye Yorumları

 • Yağız ÇAKAR

  Dosyanın çalışır bir örneğini mailime atmaniz mümkün müdür?

Yorum Yaz